เครื่องปริ้น Brother หมึกดําไม่ออก

Brother

 

สาเหตุที่เครื่องปริ้น Brother หมึกดําไม่ออก

  • หมึกที่ใช้เติมไม่มีคุณภาพ
  • เติมหมึกในแท้งปริมาณมากเกินไปทำให้ไปปิดช่องอากาศ
  • ท่อส่งหมึกแห้งตันต้องแก้ไขโดยการล้างออก
  • กรองหมึกที่ติดมากับแท้งที่เอาไว้กรองฝุ่นตัน ทำให้อากาศลงมาไม่ได้ เมื่ออากาศเข้าไม่ได้หมึกก็ไหลไม่สะดวก
  • ฝุ่นเข้าไปในน้ำหมึก อาจจะเพราะเราไปถอดกรองอากาศออกนั่นเองครับ
  • ลืมเปิดจุกอากาศ เมื่ออากาศเข้าไม่ได้หมึกไหลไม่ได้ อาจจะทำให้หัวหมึกแห้งทำให้ต้องล้างหัวหมึกยุ่งยากไปอีก