แก้ปัญหาเครื่องปริ้น Brother DCP 165C,195c,145c ขึ้น Canot Detect และ Reinstall Slowly

ขั้นตอนครับ

  1. ปิดเครื่องปริ้นเตอร์
  2. ค่อยๆดึง InkTank ออกทีล่ะสี
  3. เปิดเครื่องปริ้นเตอร์อีกครั้ง
  4. สังเกตหน้าจอจะถามหาตลับมึกสีดำ ให้ติดตั้งตลับหมึกสีดำ [Black]
  5. สังเกตหน้าจอจะถามหาตลับมึกสีเหลือง ให้ติดตั้งตลับหมึกเหลือง [Yellow]
  6. สังเกตหน้าจอจะถามหาตลับมึกสีน้ำเงิน ให้ติดตั้งตลับหมึกน้ำเงิน [Cyan]
  7. สังเกตหน้าจอจะถามหาตลับมึกสีแดง ให้ติดตั้งตลับหมึกแดง [Magenta]

เพียงเท่านี้ก็ใช้งานได้ตามตามปกติ แล้วครับ