การ UnInstall หรือการ Remove โปรแกรมใน Mac ที่อยู่ใน System Preferences

การ UnInstall หรือการ Remove บรรดา Application ใน Mac ที่อยู่ใน System Preferences

ง่ายๆ ครับ คลิกขวาที่ Application นั้นและเลือก Remove ชื่อโปรแกรม Preference Pane