การเปิดและปิด HIDDEN FILE ของ MAC OS X LION

การเปิด hidden files or folders in finder windows

1. ไปที่ Launchpad

2. จากนั้นเลือก Utilities

3. เลือก Terminal

4. จากนั้นทำการ coppy file และ paste ที่อยู่ด้านล่างลงใน Terminal windows และกด Enter

defaults write com.apple.Finder AppleShowAllFiles YES

จากนั้นกลับไปที่ Finder icon กด “option” บนคีย์บอดและคลิ้กขวาบน Finder icon แล้วคลิ้กบน “Relaunch”

หลังจากนั้นเราก็จะเจอ files และ folders ที่ถูกซ่อนไว้แล้ว

การปิด hidden files or folders in finder windows

ในการปิด files ที่ซ่อนไว้ กลับไปในขั้นตอนที่ 4 นะครับ เท่านี้ก็เรียบร้อยแล้ว

defaults write com.apple.Finder AppleShowAllFiles NO
ในการเปิดไฟล์ที่ซ่อนไว้ ใน Mac OS X Lion นั้นควรใช้ในยามจำเป็นเท่านั้น เพื่อป้องกันการลบไฟล์โดยที่ไม่ได้ตั้งใจ